Λογιστική-Μηχανογραφημένη Λογιστική-ΕRP

Τα προγράμματα Λογιστικής και Μηχανογραφημένης Λογιστικής (ERP), παρέχουν γενικές γνώσεις και απευθύνονται κυρίως σε Φοιτητές, Άνεργους ή Νέους που δεν έχουν ειδικές γνώσεις ή σπουδές λογιστικής αλλά να καταρτιστούν επαρκώς για να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίου.

Μπορείτε να ξεκινήσετε από το Πρόγραμμα Λογιστικής για Αρχάριου και στη συνέχεια να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που θέλετε να αποκτήσετε και τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Δείτε παρακάτω τα περιεχόμενα των μαθημάτων καθώς και  χρήσιμες πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τμήμα Αρχαρίων Εισαγωγής στη Λογιστική

Διάρκεια Σεμιναρίου30 ώρες σε δύο εβδομάδες
 

Κόστος Σεμιναρίου: 220 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή στη Λογιστική

Ανάγκες - αγαθά.- Οικονομικοί Οργανισμοί- Οι επιχειρήσεις

Έννοια και σκοποί της Λογιστικής

Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού

Ισολογισμός

Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου

Ημερολόγιο -Γενικό Καθολικό

Λογιστικές Εγγραφές

Εισαγωγή στη Μηχανογράφηση

Γενική Λογιστική

Βασική παραμετροποίηση λογιστικής

Λογιστικό σχέδιο

Δημιουργία /αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου της πρότυπης εταιρείας (ανάλυση λογαριασμών ανά ομάδες)

Καταχώρηση εγγραφών λογιστικής (επαναλαμβανόμενες /ομοειδής εγγραφές /Ημερολόγια)

Λογιστική- ERP1

Διάρκεια Σεμιναρίου: 130 ώρες
 

Κόστος Σεμιναρίου: 870 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες

Ανάγκες - αγαθά.- Οικονομικοί Οργανισμοί- Οι επιχειρήσεις

Η περιουσία της επιχείρησης - Διακρίσεις της περιουσίας – Εφαρμογή

Έννοια και σκοποί της Λογιστικής - Διακρίσεις της Λογιστικής -

Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού

Εμφάνιση της περιουσίας - οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

Απογραφή - Είδη απογραφής - Διαχειριστική Χρήση- Υπόδειγμα απογραφής

Ισολογισμός - Υπόδειγμα ισολογισμού - Μορφές Ισολογισμού

Μεταβολές της περιουσίας - Διαδοχικοί ισολογισμοί

Οι λογαριασμοί -Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών

Ανάλυση λογιστικών γεγονότων

Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου

Ημερολόγιο

Γενικό Καθολικό

Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού

Ασκήσεις

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) -κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδεςΣκοποί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διάρθρωση Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ

Εργασίες τέλους χρήσης - Αποτελέσματα χρήσης – Γεν. Εκμετάλλευση - Ισολογισμός τέλους χρήσης

Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης

Η σειρά των λογιστικών εργασιών-εγγραφών

Ανάλυση των λογιστικών εργασιών που γίνονται στο τέλος της χρήσης

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -ERP

Έσοδα – Έξοδα

Μηχανογραφική Τηρηση βιβλίων β΄κατηγορίας

Ενημέρωση - Λογιστικές εγγραφές

Βιβλία γ΄κατηγορίας

Γενική Λογιστική

Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων)

Ανάλυση και εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ. - Φ.Π.Α - Κλέισιμο ισολογισμού

Βασική παραμετροποίηση λογιστικής

Λογιστικό σχέδιο

Δημιουργία /αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου της πρότυπης εταιρείας (ανάλυση λογαριασμών ανά ομάδες).

Καταχώρηση εγγραφών λογιστικής (επαναλαμβανόμενες /ομοειδής εγγραφές /Ημερολόγια).

Δημιουργία /Μεταβολή /Διαγραφή λογαριασμών

Δημιουργία νέου τύπου άρθρου.

Επιτάχυνση διαδικασίας καταχώρησης λογιστικών άρθρων (υποδείγματα άρθρων)

Καθημερινές εκτυπώσεις ελέγχου.

Οριστικοποίηση άρθρων λογιστικής (αριθμός ημερολογίου ανά εγγραφή).

Ενημέρωση προσωρινών άρθρων / Ακύρωση ενημέρωσης προσωρινών.

Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Πελατών

Διαχείριση Προμηθευτών

Διαχείριση Αξιογράφων

Διαχείριση Πωλήσεων – Αγορών

Μισθοδοσία

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες

Εγγραφές μισθοδοσίας

Λογιστική - ERP2

Διάρκεια Σεμιναρίου60 ώρες σε ένα μήνα

 

Κόστος Σεμιναρίου: 380 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες

Έννοια και σκοποί της Λογιστικής

Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού

Εμφάνιση της Περιουσίας - Οικονομική Κατάσταση της Επιχείρησης

Απογραφή - Είδη απογραφής - Διαχειριστική Χρήση- Ισολογισμός -Μεταβολές της περιουσίας - Διαδοχικοί ισολογισμοί

Οι λογαριασμοί -Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών

Διπλογραφική ή Διγραφική Μέθοδος Εγγραφών

Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου

Ημερολόγιο      

Γενικό Καθολικό

Διάρθρωση Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ

Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Η σειρά των λογιστικών εργασιών-εγγραφών

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -ERP

Έσοδα – Έξοδα

Μηχανογραφική Τηρηση βιβλίων β΄κατηγορίας

Ενημέρωση - Λογιστικές εγγραφές

Βιβλία γ΄κατηγορίας

Γενική Λογιστική

Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων)

Βασική παραμετροποίηση λογιστικής

Λογιστικό σχέδιο

Δημιουργία /αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου της πρότυπης εταιρείας (ανάλυση λογαριασμών ανά ομάδες).

Καταχώρηση εγγραφών λογιστικής (επαναλαμβανόμενες /ομοειδής εγγραφές /Ημερολόγια).

Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Αξιογράφων

Διαχείριση Πωλήσεων – Αγορών

Μισθοδοσία

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες

Εγγραφές μισθοδοσίας

Λογιστική - ERP3

Διάρκεια Σεμιναρίου40 ώρες σε δύο εβδομάδες

 

Κόστος Σεμιναρίου: 260 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες

Έννοια και σκοποί της Λογιστικής

Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού

Εμφάνιση της Περιουσίας - Οικονομική Κατάσταση της Επιχείρησης

Απογραφή - Είδη απογραφής - Διαχειριστική Χρήση- Ισολογισμός

Οι λογαριασμοί -Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών

Διπλογραφική ή Διγραφική Μέθοδος Εγγραφών

Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου

Ημερολόγιο -Γενικό Καθολικό

Διάρθρωση Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ

Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -ERP

Έσοδα – Έξοδα

Μηχανογραφική Τηρηση βιβλίων β΄κατηγορίας

Βιβλία γ΄κατηγορίας

Γενική Λογιστική

Βασική παραμετροποίηση λογιστικής

Λογιστικό σχέδιο

Δημιουργία /αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου της πρότυπης εταιρείας (ανάλυση λογαριασμών ανά ομάδες).

Καταχώρηση εγγραφών λογιστικής (επαναλαμβανόμενες /ομοειδής εγγραφές /Ημερολόγια)

Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Πωλήσεων – Αγορών

Μισθοδοσία

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Εγγραφές μισθοδοσίας

Επιχειρηματικά σχέδια (Business plan)

Διάρκεια Σεμιναρίου18 ώρες

 

Κόστος Σεμιναρίου: 160 €

- Μεθοδολογία σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων

– Διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

- Προετοιμασία  Επιχειρηματικού σχεδίου - Η έννοια της καινοτομίας 

- ΕΣΠΑ - Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχείρησης  

- Εταιρική κοινωνική ευθύνη  

 - Ανάλυση μελέτης περιπτώσεων   

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Skills

Δεν υπάρχει προσεχείς εκδήλωση σε αυτή την κατηγορία

 

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2016
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθήνα

Αμβρόσιου Φραντζή 3, Αθήνα
Τηλ. 211 500 1600
info@ilearn.gr

 

Θεσσαλονίκη

Αλ. Παπαδιαμάντη 71,
Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2315 004500
thessaloniki@i-learn.gr